Ad van Beek, Manager HR Elkerliek ziekenhuis

Ellen heeft bij ons haar eerste HR interim-opdracht vervuld. In een hectische en dynamische omgeving heeft Ellen zich uitstekend staande gehouden. Haar ambitie om steeds waarde toe te voegen aan de klant/opdrachtgever voerde steeds de boventoon. Ellen wist zich heel snel het metíer eigen te maken ondanks het feit dat zij uit een andere “branche” afkomstig is. Ellen is een vakvrouw. Ze weet op een zeer overtuigende wijze te adviseren. Ze stelt heldere, doortastende vragen en verwoordt haar advies op een zeer professionele wijze. Ze gaf invulling aan de HR-rol als “Maatje & Geweten”. Ellen werkt hard, is pro-actief, betrouwbaar en voegt echte waarde toe.

 

Joris Berk, Teamleider HR Elkerliek ziekenhuis

Ellen heeft bij ons na een periode van afwezigheid van de vaste HR-adviseur de portefeuille van de ondersteunende afdelingen overgenomen als HR-adviseur. Ze is in staat gebleken om in een relatief korte tijd inzicht te krijgen in de problematiek van de verschillende afdelingen en oplossingen voor (langer) lopende problemen aan te dragen. Ze heeft blijk gegeven van organisatiesensitiviteit in het pakken van haar rol binnen onze organisatie en tegelijkertijd is ze in staat gebleken om die rol ook verder te expliciteren en uit te bouwen naar sparring partner van het management. Ook in het interne HR-team heeft ze op dit vlak haar bijdrage gepakt en geleverd. Dit doet ze vanuit de overtuiging dat ze waarde toevoegt aan de organisatie en het team, zonder daarin zichzelf op de voorgrond te plaatsen en met meer dan genoeg plaats, respect en ruimte voor de andere collega’s.

 

Anke van den Heuvel, Strateeg & Marketing Communication Manager

Met dank aan de TMA-analyse en de waardevolle inzichten van Ellen heb ik mijn loopbaanpad helder kunnen definiëren. Haar begeleiding onthulde het belang van een ideale werkomgeving voor mij waarbinnen ik mijn talenten kan toepassen. Deze inzichten hebben mij de moed gegeven om de overstap te maken van de Rijksoverheid naar een groeiend MKB-bedrijf. Ik ben dankbaar voor de helderheid en richting die het TMA-traject mij heeft gegeven aan mijn professionele reis.

 

Margreet de Leeuw-Jongejans, Directeur Bestuurder SALTO

Ik heb erg prettig met Ellen samengewerkt! Ze is deskundig, betrokken en durft ook moeilijke en complexe zaken te benoemen en op te pakken. Zij kan goed spiegelen waardoor ze HR echt naar een hoger niveau kan trekken!

 

Erica Provoost, Directeur Onderwijs en Kwaliteit SALTO

Ellen is een uiterst professionele en betrouwbare collega. Zij schakelt snel en houdt overzicht in complexe situaties. Ellen ziet de samenhang tussen de verschillende afdelingen, medewerkers en ontwikkelingen binnen een organisatie. Met behoud van relatie geeft zij relevante en eerlijke feedback en staat zij zelf ook altijd open om te leren en te ontwikkelen. Haar moreel kompas is zuiver en leidend voor haar handelen. Boordevol positieve energie en met een open blik waardoor we samen mooie processen hebben kunnen doorlopen.

 

Wil jij ook een HR vraagstuk opgelost hebben? Of heb je behoefte aan tijdelijke HR ondersteuning of aan coaching? Neem snel contact op. Ik help je graag.

 

06 22 95 67 78
ellen@blikhr.nl